top of page

Aktiv medlem ungdom (t.o.m. 16 år)

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Enklast betalar du medlemsavgiften genom att swisha 100 kr till 123 032 37 41

Dina uppgifter

Social Media

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
OBS! Kryssa i nedan
Välkommen och tack för att du vill bli medlem!
bottom of page